Om os

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling siden 1994

Vores formål er at yde behandling for personer til afhjælpning af deres alkohol- og misbrugsproblemer.

Fundamentet i behandlingen er først og fremmest baseret på kognitiv adfærdsterapi målrettet misbrugsbehandling. Derudover arbejder vi ud fra en række evidens- og erfaringsbaserede metoder og tilgange baseret på forskellige terapeutiske retninger. bl.a. arbejder vi med systemisk, narrativ, løsningsfokuseret og mentaliseringsbaseret tilgang. Vi benytter en vifte af forskellige metoder og tilgange, som tilpasses den enkelte opgave.

Vores mangeårige erfaring inden for misbrugsbehandling har vist, at det er nødvendigt med differentierede tilgange og redskaber, der kan imødekomme forskellige behov. Altså at man anvender metoder og teorier eklektisk i behandlingsarbejdet. Mennesker er forskellige, og der er derfor brug for forskellige tilgange for at opnå de bedste resultater.

Vi evaluerer og udvikler løbende på vores metoder og tilgange, så vi til enhver tid sikre os, at vi er opdateret i forhold til den nyeste viden inden for feltet og vi har en behandling i top kvalitet.

“BEST PRACTICE” – “NO NONSENS” – “STATE OF THE ART”

Der er ingen der vælger at blive afhængige af alkohol eller stoffer.
Afhængighed udvikler sig langsomt over tid og de fleste opdager først de er blevet afhængige, når det er for sent.

Alkohol- og misbrugsbehandling siden 1994

Vi er engagerede misbrugsbehandlere, som brænder for at gøre en forskel. Vores team består af professionelle rådgivere med høj faglighed og mange års erfaring indenfor alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Teamet

Lone Gregers

Misbrugsbehandler og familieterapeut.

Jeg har gennem 30 år arbejdet med alkohol og stof afhængighed i familier både individuelt og i grupper for både afhængige og pårørende, voksne såvel som børn.

Jeg er uddannet Familie terapeut og gruppeleder og har desuden diverse kurser om afhængighed, pårørende og børn af afhængige. Jeg har gennem årene deltaget i adskillige seminarer og konferencer om emnet for at holde mig opdateret.

Steffen Pedersen

Misbrugsbehandler.

Jeg har arbejdet med alkohol- og stofmisbrugsbehandling siden 1994.

Jeg har gennem årene tilegnet mig en solid erfaring i arbejdet med alkohol- og stofmisbrugere samt deres pårørende. Jeg har i årenes løb arbejdet i dag- og døgnbehandling samt i ambulant misbrugsbehandling i såvel privat som kommunalt regi. Derudover har jeg fungeret som underviser på misbrugsbehandleruddannelser og som supervisor rundt om i landet.

Jeg uddannet i kognitiv adfærdsterapi samt løsningorienteret terapi. Derudover er jeg uddannet misbrugsbehandler fra CENAPS uddannelsen samt Danish Addiction Counselor uddannelsen.