Pårørendebehandling

Vi tilbyder indivduel anonym pårørendebehandling

Er du pårørende til en alkohol- eller stofmisbruger?

Alkohol- eller stofmisbrug rammer hele familien og har alvorlige konsekvenser for trivsel, helbred, job og hverdag.

 • Bor du sammen med eller er du tæt på énder har et alkohol- eller misbrugsproblem?
 • Føler du at du står alene med problemet?
 • Har du forsøgt at hjælpe, uden helt at vide hvordan?
  – Glemmer du dine egne problemer og behov
  – Forsøger du, at kontrollere og planlægge alt.
 • Har du langsomt flyttet dine grænser i håb om at det ville blive bedre med tiden?
  – Er du selv vokset op i en familie med misbrug?
 • Har du brug for rådgivning og støtte til hvordan du/I kan komme videre? 

Pårørendebehandling

Er du pårørende, ven eller kollega til en alkohol- eller stofmisbruger?

Det kan være både svært og ensomt at være pårørende til en person der har et alkohol- eller misbrugsproblem. Alt for mange pårørende taler helst ikke med nogen om problemet og opsøger ikke den nødvendige professionelle hjælp til at få ændret deres livssituation.

De fleste pårørende oplever at deres livskvalitet forringes mere og mere over tid. De tilsidesætter egne behov og lever et liv med ubehagelige følelser som vrede, frygt og frustrationer og evt. fysiske symptomer.

Men der er hjælp at hente. Mange pårørende har taget skridtet og fået den nødvendig indsigt og viden.

Målet med pårørende samtaler erat du får en større forståelse af hvordan livet med en afhængig person påvirker dig, din familie og dine nærmeste relationer.

Du får ligeledes en “værktøjs kasse” der kan hjælpe dig til at passe bedre på dig selv og din familie og støtte den pårørende bedst muligt under og efter et behandlingsforløb (men også, hvis “din misbruger” ikke går i behandling)

Hvis du ønsker at hører mere om vores pårørendebehandling eller ønsker at bestille en tid til en samtale, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os i dag og lad os støtte dig på vejen mod bedring.

Hvad er medafhængighed

Som medafhængig er der stor risiko for, at du bliver fanget i mønstre og reaktioner, som hverken gavner den afhængige eller dig selv.

Det er selvfølgelig helt naturligt at ville hjælpe et menneske, som du holder af. Du gør det i en god mening, når du undskylder for, dækker over eller bortforklarer misbruget – både over for dig selv og andre. Og det sker også i en god mening, når du lyver om misbruget overfor andre eller rydder op efter det eller låner den afhængige penge.

I virkeligheden gør man misbrugeren en “bjørnetjeneste” –  en velment handling, der ender med at gøre mere skade end gavn. – Dette sker naturligvis ikke bevidst, men ved at være omsorgsfuld, yderst funktionel og hjælpsom, støtter, eller muliggør man misbrugerens uansvarlige eller destruktive adfærd.”

Hvorfor pårørendebehandling?

Det er en smertefuld oplevelse, at måtte se magtesløst til mens en du elsker, skader sig selv ved at bruge alkohol eller stoffer. Men at beskytte misbrugeren mod konsekvenserne af deres handlinger kan være lige så skadeligt og kan faktisk forhindre misbrugeren i at komme ud af sit misbrug.

En person, der lider af medafhængighed, har brug for at træde ud af deres måde at hjælpe deres partner eller elskede på, uanset eventuelle personlige konsekvenser.

Hvad skaber medafhængighed

Selvom en række prædiktorer er blevet foreslået for medafhængighed, er der ingen konsensus om de nøjagtige årsager til adfærdsmønsteret. Forskning tyder på, at følgende faktorer kan have en rolle i udviklingen af ​​medafhængige tendenser:

 • Medafhængighed menes ofte at være et resultat af at leve med alkoholiserede forældre eller andre familiemedlemmer, der kæmper med misbrug.
 • Medafhængighed kan begynde i barndommen, da børn ofte vokser op med at gentage adfærd efter en forælder, der kan have været medafhængig eller været i et medafhængigt forhold.
 • Medafhængighed kan også være resultatet af en traumatisk begivenhed, hvad enten det er i barndommen eller voksenlivet.
 • Et komplekst relation mellem medafhængighed og narcissisme er blevet etableret, hvilket indikerer, at de to ofte går hånd i hånd og endda nogle gange overlapper hinanden.

Mens misbrug i barndommen, traumatiske oplevelser og udsættelse for narcissistisk adfærd fra forældre og/eller partnere ser ud til at spille en rolle, er det svært at forudsige medafhængighed på basis af nogen af ​​disse faktorer alene.

Symptomer som medafhængighed - "Medafhængighedstest"

Nedenstående er en test baseret på symptomer på medafhængighed, sådan som de ofte kommer til udtryk, i en “ændret adfærd” hos den medafhængige.

Tag eventuelt testen sammen med en der kender dig godt og som kan hjælpe dig med at gennemgå spørgsmålene. Har du fire eller flere JA svar, er der tale om medafhængighed.

1 Skjuler problemet
Har du skjult problemet overfor misbrugerens nærmeste familie, venner eller arbejde, for ikke at fortælle om hvordan det i virkeligheden står til?
Ja Nej
2 Lyver
Er du kommet med løgne for at dække over misbrugeren.
Ja Nej
3 Ændret adfærd
Har du trukket dig mere og mere fra familie og venner for at undgå at blive konfronteret med problemet?
Ja Nej
4 Benægter eller går i forsvar
Har du benægtet eller bagatelliseret omfanget af problemet, hvis du er blevet konfronteret?
Ja Nej
5 Retfærdiggørelser
Har du dækket over eller retfærdiggjort adfærd på vegne af misbrugeren?
Ja Nej
6 Fjerner konsekvenser
Har du hjulpet misbrugeren med at komme ud af vanskeligheder som følge af alkohol- eller stofrelateret adfærd. f.eks. ved at låne misbrugen penge til stoffer, betale huslejen eller fyldt køleskabet med mad etc.?
Ja Nej
7 Taget ansvaret
Har du taget ansvar for noget som misbrugeren selv skulle tage ansvaret for. F.eks. meldt misbrugen syg på arbejde, kontakte forskellige instanser på vegne af misbrugeren osv.?
Ja Nej
8 Brudt aftaler med dig selv
Har du lavet aftaler med dig selv som du ikke har været i stand til at overholde?
Ja Nej
9 Isolation
Har du trukket dig fra ting du ellers har fundet en glæde og interesse i som en konsekvens af personens misbrug?
Ja Nej
10 Undvigelser
Har du undgået at tale om problemet med familie eller venner for ikke at fortælle om hvordan det i virkeligheden står til?
Ja Nej
11 Skænderier i familien
Er det kommet til diskussioner eller skænderier i familien- hvor du og din familie har svært ved at kommunikere om problemet?
Ja Nej
12 Tolerance øgning
Er du med tiden begyndt at se igennem fingre med misbrugsadfærd som du i begyndelsen aldrig ville være gået med til?
Ja Nej
13 Bange og nervøs
Bliver du bange og nervøs når misbrugeren går ud af døren?
Ja Nej
14 Bekymringer
Har du bekymringer om hvordan det hele dog skal gå?
Ja Nej
15 Søvnløse nætter
Har du oplevet stress, spekulationer eller søvnløse nætter?
Ja Nej
16 Søgt læge
Har du søgt læge grundet stress, spekulationer eller søvnløse nætter, uden at fortælle lægen om årsagen til disse?
Ja Nej
17 Flyttet grænser
Har du med tiden flyttet dine grænser og fået sværere ved at sætte og fastholde egne grænser?
Ja Nej
18 Mistet kontrollen
Har du forsøgt at ”kontrollere” misbrugen til at stoppe – men uden held?
Ja Nej
19 Arbejde
Har du mistet interessen for dit arbejde, sygemeldt dig eller fået problemer på arbejde pga. manglende overskud?
Ja Nej
20 Trusler
Er du kommet med trusler om ”hvis du ikke …” og ikke håndhævet dem?
Ja Nej
21 Skyld og skam
Oplever du dårlig samvittighed overfor misbrugeren– en oplevelse af at det er din skyld at det er gået som det er?
Ja Nej
22

Forringet livskvalitet

Har du som en følge af at leve sammen med en misbruger oplevet en forringelse af din livskvalitet?

Ja Nej
23

Følelsesudsving

Oplever du store følelsesudsving vrede, frygt, frustrationer etc.

Ja Nej

 

Er du i tvivl om din pårørende har et misbrug?

Pårørende evaluering af alkohol- og stofmisbrug. Hvis du tror eller er i tvivl om en, din pårørende, mand, kone, samlever, far, mor, søn eller datter, kæmper med et alkohol- eller stofmisbrug.

1 Bruger din pårørende ofte alkohol eller stoffer i større mængder eller over længere tid, end de havde tænkt sig? Ja Nej
2 Har din pårørende udtrykt ønske om at skære ned på alkohol eller stoffer eller haft mislykkede forsøg på at gøre det? Ja Nej
3 Bruger din pårørende meget tid på at finde, bruge eller komme sig efter alkohol eller stoffer? Ja Nej
4 Har din pårørende en stærk trang til at bruge alkohol eller stoffer? Ja Nej
5 Har din pårørendes brug af alkohol eller stoffer påvirket deres evne til at opfylde deres forpligtelser på arbejde, i hjemmet eller i skolen? Ja Nej
6 Har din pårørende skåret ned på eller opgivet sociale, professionelle eller rekreative aktiviteter på grund af deres brug af alkohol eller stoffer? Ja Nej
7 Har din pårørende nogensinde kørt i beruset tilstand eller brugt alkohol eller stoffer i andre farlige situationer, eksempelvis når de betjener maskiner? Ja Nej
8 Har din pårørende oplevet sociale problemer eller parforholdsproblemer på grund af deres brug af alkohol eller stoffer og er blevet ved med at bruge alligevel? Ja Nej
9 Er din pårørende blevet ved med at bruge alkohol eller stoffer, vel vidende at det har forårsaget eller forværret fysiske eller psykiske problemer? Ja Nej
10 Når din pårørende forsøger at skære ned på eller stoppe deres brug af alkohol eller stoffer, oplever de så ubehagelige fysiske eller mentale helbredssymptomer (abstinenser)? Ja Nej
11 Har din pårørende oplevet formindskede virkninger, når de bruger alkohol eller stoffer sammenlignet med tidligere, og/eller har de haft brug for mere alkohol eller stoffer for at mærke de virkninger, de søger (tolerance)? Ja Nej

Generelt leder fagfolk efter tilstedeværelsen af ​​2 eller flere af disse kriterier i en 12-måneders periode, når de vurderer for en misbrugsforstyrrelse. Har du svaret “ja” til 2 eller flere af disse spørgsmål kan det indikere tilstedeværelse af en misbrugsforstyrrelse hos din pårørende.

OBS: Det er kun en læge eller en professionel misbrugsbehandler der kan stille en diagnosen.

FAKTA BOX

Antallet af pårørende hvis liv er påvirket af en alkohol- eller stofmisbruger ligger formentlig i nærheden af 900.000.

Hvis vi medregner skadeligt alkohol forbrug samt personer med højrisikoforbrug af stoffer er antallet af pårørende langt højere.

Det skønnes at der er Ca. 5 pårørende bag hvert menneske med et alkohol- eller stofmisbrug. Bag disse tal gemmer der sig bl.a. forældre, ægtefæller/samlevere, børn etc. Mennesker hvis livskvalitet er forringet i stører eller mindre grad.

Har du brug for pårørendebehandling?

Ring og få en samtale, den er gratis og 100 % uforpligtende.

pårørendebehandling

Leder du efter en selvhjælpsgruppe?

AlAnon er en gruppe af pårørende, familie, venner etc., hvor medlemmerne gensidigt støtter hinanden.