Tilbagefaldsbehandling

Til dig der fortsat har det svært som ædru eller clean efter endt behandling

Tilbagefaldsbehandling

Tilbagefaldsbehandling er for dig, der har gennemgået en primærbehandling, og som har praktiseret at leve ædru/clean efter et helbredelsesprogram, men som forsat har det svært i helbredelsen.

Helbredelsesprocessen kan af forskellige årsager gå i stå, for umærkeligt at gå over i en tilbagefaldsproces, som et symptom på kemisk afhængighed i ædru og clean tilstand. Et symptom, der betyder, at du umærkeligt glider over i en række gamle destruktive mønstre, som griber ind i og forstærker hinanden, indtil du til sidst ikke ser anden udvej, end tilbagevenden til brug af alkohol og/eller stoffer.

Behandlingen består i at standse den selvnedgørende proces, inden du vælger at tage alkohol eller stoffer igen samt at lære sine mønstre at kende og blive i stand til at håndtere dem konstruktivt.

Tilbagefaldsbehandling henvender sig først og fremmest til dig, der har oplevet en tid med følelsen af bedring, men som af mere eller mindre ubevidste årsager har det svært som ædru eller clean og risikerer at bevæge dig mod et eller flere tilbagefald.

Årsagen til tilbagefald skal her som oftest findes i problemområder bag den kemiske afhængighed. Erfaringen viser således, at har du først fundet frem til kernen i dit personlige selvnedgørende tilbagefaldsmønster, vil løsningen og håndteringen heraf naturligt medføre bedring på en række områder i tilværelsen, altså en gennemgående forbedret livskvalitet.

Tilbagefaldsbehandling foregår som 1:1 samtaler

 

Tilbagefaldsbehandling - fem faser:
 1. Stabilisering.
  Her gennemgås de værktøjer og helbredelsesaktiviteter, som du havde til rådighed før tilbagefaldet, og i hvilket omfang du var i stand til at anvende dem. I denne fase udarbejdes også en midlertidig plan til forebyggelse af tilbagefald, medens behandlingen pågår, bl.a. ved at udarbejde en interventionsplan, såfremt tilbagefald alligevel skulle finde sted.
 2. Vurdering.
  Her gennemgås din livshistorie og forløb i forbindelse med kemisk afhængighed sammenholdt med rehabiliteringsforsøg og tilbagefaldshistorie. Du vil gennem denne fase få indsigt i sammenhænge mellem dine adfærdsmønstre og tilbagefald. Der vil tegne sig et begyndende billede af mulige årsager til tilbagefald.
 3. Identifikation af advarselstegn.
  Denne fase er kernen i tilbagefaldsarbejdet. Du gennemgår en liste over generelle advarselstegn, og udarbejder på denne baggrund en foreløbig liste over dine personlige og konkrete advarselstegn. Efter forskellige analyser, udarbejdes den endelige liste over advarselstegn. Disse lægges i en bestemt rækkefølge, hvorved der tegner sig et helt personligt mønster omkring tilbagefald.
 4. Håndtering af advarselstegn.
  Hvert enkelt advarselstegn udmøntes i tanker, følelser, trang, handling og relationer til andre mennesker. Du lærer en ny og konstruktiv måde at håndtere hver del af mønstret af det samlede mønster. I denne fase indøves også forskellige afspændingsteknikker og måder at håndtere stress på, således at impulsive og uoverlagte handlinger kan undgås.
 5. Planlægning af forbedret helbredelsesprogram.
  Her gennemgås diverse muligheder for en forbedret livsstil på baggrund af den indsigt, du har opnået gennem den forudgående behandling. Det handler bl.a. om professionel rådgivning, selvhjælpsprogrammer, kostplan, motion, håndtering af stress, spirituel udvikling, udarbejdelse af dagsplan og aftenransagelse. Efter gennemgang udarbejder du en ugeplan, som indeholder de helbredelsesaktiviteter, du skønner er nødvendige for fortsat personlig vækst.

Udviklet af Terence T. Gorski, CENAPS

 

Afhængighedens cyklus

Den afhængige cyklus er en beskrivelse af en fælde, som hvis du bliver fanget i den ødelægger dit liv eller slår dig ihjel.

Den begynder med en:

Kortsigtet tilfredsstillelse:

I begyndelsen er der en kortsigtet tilfredsstillelse. Du har det godt nu. Der er en betydelig kortsigtet gevinst, som får dig til at antage, at stoffet eller din adfærd gavner dig.

Langsigtet smerte og dysfunktion:

Den kortsigtede tilfredsstillelse bliver på et tidspunkt efterfulgt af en langsigtet smerte. Smerten, som til dels skyldes fysiske abstinenser, dels skyldes den manglende evne til at klare sig psykisk og socialt uden stoffer, er den direkte følge af at bruge det afhængighedsskabende stof.

Misbrugspræget tankegang:

Den langsigtede smerte og dysfunktion fremkalder en misbrugspræget tankegang. Misbrugspræget tankegang begynder med tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er vedvarende tanker om de positive virkninger af alkohol og stoffer. Tvangshandlinger er en irrationel trang til eller nødvendigheden af at bruge stoffer for at opnå den positive virkning, selv om du ved, det vil skade dig i det lange løb. Dette føre til fornægtelse og opbygning af rationelle begrundelser for at tillade forsat brug. Fornægtelse er manglende evne til at erkende, at der er et problem. Opbygning af rationelle begrundelser er at give andre forhold og mennesker i stedet for brugen af stoffet skylden for problemerne.

Voksende tolerance:

Uden du er opmærksom på det, er der brug for mere og mere af stoffet for at give den samme virkning.

Kontroltab:

De tvangsprægede tanker og tvangshandlingerne bliver så stærke, at du ikke kan tænke på andet. Dine følelser og sindstilstande bliver fordrejede af tvangshandlingen. Du bliver stresset og utilpas, indtil trangen til stoffet til sidst bliver så stærk, at du ikke kan modstå den. Når du først bruger de afhængighedsskabende stoffer eller falder tilbage i den afhængighedsprægede adfærd igen, så starter cirklen forfra.

Biologiske, psykiske og sociale skader:

Til sidst vil der ske skader på dit helbred kropsligt (dit fysiske helbred), mentalt (dit psykiske helbred) og på dine relationer til andre mennesker (dit sociale helbred). Efterhånden som smerten og belastningen bliver værre, vokser trangen til at bruge afhængighedsskabende stoffer eller handlemåder for at lindre smerten. En dødelig fælde udvikler sig. Du har brug for misbruget for at føle dig godt tilpas. Når du er i misbrug, ødelægger du dig selv fysisk, psykisk og socialt. Ødelæggelserne forøger din smerte, som forøger dit behov for misbrug.

Terence T. Gorski: Hvordan man forbliver ædru

tilbagefaldsbehandling

Har jeg behov for misbrugsbehandling?

En samtale er gratis og 100 % uforpligtende, men kan være en god hjælp til at afgøre, om der er tale om et behandlingskrævende misbrug.