Alkoholbehandling

Vi tilbyder ambulant individuel anonym alkoholbehandling

Har du et alkoholproblem?

Der er ingen der vælger at blive alkohol- eller stofmisbruger. Det er noget der udvikler sig over tid og de fleste opdager det først, når det er for sent.

 • Er du bekymret over dit alkoholmisbrug?
 • Har du prøvet at nedsætte dit alkoholmisbrug uden held?
 • Er dit alkoholmisbrug problematisk for dig, din familie og dine omgivelser?
 • Har du et ønske om at stoppe med at drikke?
 • Vil du have hjælp til at stoppe med at drikke og til at lære ikke at begynde igen?

Individuel anonym alkoholbehandling

Vi er et ambulant behandlingstilbud til dig der er motiveret for at modtage hjælp. Vi tilbyder individuel tilrettelagt alkoholbehandling der matcher dit behov og din situation.

Vores alkoholbehandling foregår som en-til-en samtaler i ambulant regi, hvilket betyder at du bor hjemme og møder i alkoholbehandling på det tidspunkt der passer dig bedst i forhold til arbejde, familie og andre forpligtelser.

Som udgangspunkt foregår alkoholbehandlingen i vores lokaler, men der kan være særlige tilfælde hvor det giver bedst mening at vi holder samtalerne hjemme hos dig.

Ambulant alkoholbehandling er særlig fordelagtig for dig der er motiveret for behandling, men af forskellige årsager værger sig ved tanken om dag- eller døgnbehandling. Den fortsatte kontakt til familien, vennerne, arbejde og nærområdet har vist sig at have en yderst fordelagtig indvirkning på behandlingsresultatet.

 

Behandlingsfilosofi

Fundamentet i vores alkoholbehandling baserer sig først og fremmest på kognitiv terapi målrettet afhængighed.

Vi arbejder ud fra evidens- og erfaringsbaserede metoder og tilgange baseret på forskellige terapeutiske retninger. Vi har gennem årene tilpasset metode og tilgange til den ambulante behandlingsform for at opnå de bedst mulige resultater.

Metoden indeholder elementer af indlæring, systematisk rådgivning, kognitiv adfærdsterapi og jeg-støttende terapi. Der arbejdes på at ændre irrationelle tanker samt at håndtere de selvnedgørende følelser og handlinger, som knytter sig til tankemønstrene.

Denne tilgang hjælper dig med at opnå ædruelighed og stoffrihed, samtidig med at du udvikler den nødvendige stabilitet og ro i dagligdagen der skal til for at håndtere hverdagens udfordringer uden brug af alkohol og/eller stoffer.

Et behandlingsforløb

I vores alkoholbehandling får du den viden og indsigt samt de værktøjer der skal til for, at kunne leve et liv uden brug af alkohol.

Et behandlingsforløb er struktureret efter nedenstående skabelon, men alle behandlingsforløb er individuelle og selve indholdet og arbejdsområder vil være forskelligt fra person til person.

 

 • Afklarende samtale
 • Vurdering og behandlingsplanlægning
 • Primær behandling
  • Individuelle samtaler
  • Undervisning, teori og indsigt
  • Identifikation af højrisikosituationer
  • Håndteringsfærdigheder.
  • Udarbejdelse af en helbredelsesplan
Hvem bliver afhængig af alkohol?

Enhver person, uanset køn, alder, etnicitet eller socioøkonomisk status, kan udvikle en afhængighed af alkohol. Det afhænger af en række faktorer, herunder genetik, miljømæssige faktorer, psykologiske faktorer og individuelle valg og vaner.

Selvom alkoholisme kan påvirke enhver, er der visse risikofaktorer, der kan øge sandsynligheden for at udvikle en alkoholafhængighed. For eksempel kan personer med en familiehistorie af alkoholisme have en øget sårbarhed over for udviklingen af afhængighed. Desuden kan personer med underliggende psykiske problemer, såsom depression eller angst, også være mere tilbøjelige til at udvikle alkoholafhængighed som en måde at håndtere deres symptomer på.

Mange beskriver en alkoholiker som “manden på bænken” Men det er langt fra sandheden. De fleste alkoholikere bor i egen bolig, sammen med deres familie eller måske alene. De arbejder og lever på mange måder et helt almindeligt liv, ligesom dig om mig.

Der er ingen der vælger at blive afhængig

Mennesker der prøver et afhængighedsskabende stof er i risiko for at udvikle en afhængighed. Der er dog visse faktorer der gør at nogle mennesker er mere disponerede end andre for at udvikle en afhængighed. Eksempelvis har børn af alkoholmisbrugere en forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug. Der vil ligeledes ofte være en stører risikovillighed, når det kommer til at drikke alkohol og prøve stoffer, blandt børn der er vokset op i en dysfunktionel familie.

Alkoholmisbrug kan udvikle sig gradvist over tid på grund af forskellige faktorer, herunder genetisk disposition, psykiske eller følelsesmæssige udfordringer, sociale eller miljømæssige påvirkninger og andre faktorer.

Afhængighed udvikler sig langsomt over tid.

Afhængighed er en kompleks sygdom/lidelse, der udvikler sig over tid, og der er ingen mennesker der begynder at drikke med hensigten om at blive afhængige.

Som oftest begynder udviklingen af en afhængighed som noget uskyldigt, noget dumt, noget spændende “der bare” skal prøves, fordi man er nysgerrig, for at være en del af noget eller for ikke at føle sig udenfor. De fleste gør sig umiddelbart ingen forestilling om at de risikerer at udvikle et misbrug eller en afhængighed. I begyndelsen fortæller de fleste sig selv ,at de ikke bliver misbruger eller afhængige, at de godt kan styre det, at det forholder sig anderledes for dem, “det sker ikke for mig” etc. 

Overgangen fra brug til misbrug til afhængighed er flydende og helt forskellig fra person til person. Langt de fleste opdager først at de er blevet afhængige af alkohol når det er for sent.

“Hvor mange vælger at de vil blive afhængige af cigaretter den første gang de prøvede at ryge en cigaret?” Det forholder sig ikke meget anderledes med alkohol eller andre stoffer.

Alkohol overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholafhængighed?

Man inddeler alkoholproblemer typisk i 3 kategorier: Overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholafhængighed.

Overforbrug

Overforbrug af alkohol betyder, at man drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Alkoholmisbrug (skadeligt brug)

Et alkoholmisbrug betyder, at man har problemer med at styre sit alkoholforbrug, selv om det har klare negative konsekvenser enten for en selv eller for ens pårørende.

 • Fysisk eller psykisk skade
 • Skaden er påviselig
 • Varighed mindst en måned eller gentagende gange inden for 1 år.
 • Afhængighedssyndrom udelukkes

Alkoholafhængighed – Afhængighedssyndrom

Afhængighed er en syndromdiagnose.

Hvis et bestemt antal symptomer er til stede, opfylder man betingelserne for diagnosen. Man har udviklet alkoholafhængighed når man har 3 symptomer samtidigt i mindst en måned eller gentagende gange inden for 1 år.

1

Trang

 

Ja Nej
2

Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen

 

Ja Nej
3

Abstinenssymptomer eller indtagelse af alkohol for at ophæve eller undgå disse

 

Ja Nej
4

Toleranceudvikling

 

Ja Nej
5

Alkoholen har en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug

 

Ja Nej
6

Vedblivende brug trods erkendt skadesvirkning

 

Ja Nej

 

Alkoholtest - Symptomer på alkoholmisbrug

Nedenstående er en alkoholtest baseret på symptomer sådan som de ofte kommer til udtryk, i en “ændret adfærd” hos alkoholikeren.

Tag eventuelt testen sammen med en der kender dig godt og som kan hjælpe dig med at gennemgå spørgsmålene. Har man fire eller flere JA svar, er der tale om alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed.

Alkoholtest
1

Skjuler drikkeriet

Forsøger du at skjule dit drikkeri ved at gemme flasker eller drikke alkohol, når andre ikke ser det?

Ja Nej
2

Drikker alene

Drikker du alkohol når du er alene?

Ja Nej
3

Kontroltab

Har du svært ved at stoppe når du begynder at drikke? Oplever du, at du (til tider) har svært ved at stoppe igen, når du først er begyndt at drikke alkohol, og at du ender med at blive mere beruset end planlagt?

Ja Nej
4

Familien påtaler drikkeriet

Har din familie – eller andre – påtalt dit drikkeri, og givet udtryk for, at de finder det ubehageligt og belastende

Ja Nej
5

Benægter eller går i forsvar

Har du nogensinde benægtet omfanget af dit drikkeri – eller gået i forsvar – når din familie eller andre har forsøgt at tale om dit alkoholforbrug?

Ja Nej
6

Brudte løfter

Har du nogensinde lovet din familie at nedsætte dit alkoholforbrug – for efter nogen tid ikke at kunne holde dit løfte?

Ja Nej
7

Bliver meget beruset til fester

Bliver du ofte meget beruset ved festlige lejligheder i en grad, som familien finder upassende og pinlig?

Ja Nej
8

Holder facaden

Forsøger du at skjule dit drikkeri over for andre ved f.eks. at spise pastiller el. tyggegummi – eller er omhyggelig med kun at drikke meget beskedent når du er sammen med andre?

Ja Nej
9

Blackouts

Har du oplevet, at du ”dagen efter ” har svært ved at huske, hvad du har sagt og gjort, da du var beruset?

Ja Nej
10

Faste drikkevaner

Har du udviklet faste drikkerutiner, f.eks. hver dag efter arbejde, fast i weekender osv.?

Ja Nej
11

Fejlslagne forsøg på kontrol af drikkeriet

Har du tidligere forsøgt at få dit drikkeri under kontrol evt. med antabus – men uden held?

Ja Nej
12

En drink dagen derpå

Er der nogen gange, hvor du starter dagen med en drink – dagen efter du har været beruset?

Ja Nej
13

Beruset i dagligdagen

Sker det, at du drikker dig beruset i dagligdagen?

Ja Nej
14

Skænderier i familien

Har dit drikkeri ledt til diskussioner eller skænderier i familien- hvor du og din familie har svært ved at kommunikere om problemet?

Ja Nej
15

Dårlig samvittighed

Har du nogensinde dårlig samvittighed over dit drikkeri – og selv synes du til tider drikker for meget?

Ja Nej
16

Skifter karakter

Har du oplevet – eller har andre fortalt dig – at du har tendens til at blive negativ og ubehagelig i din kommunikation, når du er beruset?

Ja Nej

OBS: Det er kun en læge eller en professionel misbrugsbehandler der kan stille en diagnosen.

FAKTA BOX

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende stof, som øger risikoen for en lang række sygdomme og er skyld i for tidlig død.

Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar.

Alkohol er desuden relateret til en række psykiske lidelser som fx angst og depression.

Der er ca. 3.000 dødsfald i Danmark der hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald. To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.

Alkohol er dermed årsag til hvert tyvende dødsfald i Danmark.

Mennesker med alkoholproblemer, dør i gennemsnit ca. 25 år før personer uden alkoholproblemer.

I Danmark er der:

 • Ca. 147.000 danskere der er afhængige af alkohol og som ikke kan stoppe deres forbrug uden behandling.
 • Ca. 640.000 danskere der har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.
 • Ca. 860.000 danskere der er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen).

Kilde: Sundhedsstyrelsen

”Man kommer ikke i alkoholbehandling for at lære at stoppe med at drikke, det kan de fleste i perioder. Man kommer i behandling for at lære ikke at begynde at drikke igen"

Har jeg behov for alkoholbehandling?

En samtale er gratis og 100 % uforpligtende, men kan være en god hjælp til at afgøre, om der er tale om et behandlingskrævende misbrug.

alkoholbehandling

Leder du efter en selvhjælpsgruppe?

AA er et fællesskab af mænd og kvinder der støtter hinanden i at forblive ædru.